màn hình lcd
7,300,000 112,000,000 
16,600,000 140,000,000 
18,400,000 159,300,000 
7,900,000 136,500,000 
8,800,000 151,100,000 
màn hình led
112,000,000 
87,000,000 
67,000,000 
205,000,000 
134,000,000 
module led
230,000 
370,000 
1,350,000 
510,000 
690,000 
290,000 
370,000 
280,000 
300,000 
350,000 
phụ kiện
1,350,000 
134,000,000 
690,000 
112,000,000 
370,000 
67,000,000 
230,000 
87,000,000 
công trình tiêu biểu đã thi công

tin tức